search

Обласний відкритий конкурс-фестиваль «Карабиць-Дебют», м. Торецьк Донецької області

Положення

про проведення обласного відкритого конкурсу-фестивалю «Карабиць-Дебют»

І. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласного відкритого конкурсу-фестивалю «Карабиць-Дебют» (далі – Конкурс).

2. Засновником конкурсу є Музична школа імені Івана Карабиця
м. Торецька (далі – школа), Організатором Конкурсу є управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації (далі – Управління), співорганізатором – комунальна установа культури «Донецький обласний навчально-методичний центр культури» (далі – Центр) (за згодою).

До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники Управління, відділу культури військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи
(за згодою).

Конкурс проводиться за підтримки мистецтвознавця, професора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Маріанни Копиці ­ Карабиць.

3. Мета та завдання Конкурсу:

вшанування пам’яті видатного українського композитора ХХ століття

Івана Карабиця;

збагачення культурних здобутків України, патріотичне виховання дітей та молоді шляхом вивчення творчості Івана Карабиця, найкращих творів української національної культури;

популяризація, підтримка та розвиток дитячого виконавства в Україні та регіоні;

реалізація творчого потенціалу юних обдарувань;

удосконалення мистецтва спільної гри та її популяризація серед початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (далі – ПСМНЗ);

удосконалення провідних методик навчання;

розвиток культурних зв'язків, духовного збагачення та творчого росту молодих талантів;

обмін педагогічним та виконавським досвідом, стимулювання діяльності та підвищення рівня виконавців та виконавських колективів;

розвиток та популяризація виконавського мистецтва та зміцнення культурних і дружніх зв’язків між музикантами України та регіону;

формування позитивного творчого іміджу Донецької області;

презентація міста Торецьк, як сучасного міста з культурно - музичними традиціями.

4. Конкурс проходить на засадах відкритості, прозорості і гласності.

5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних його учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться один раз на два роки на базі Школи. Терміни проведення Конкурсу у відповідному році визначається окремим наказом Управління, який доводиться додатково.

2. Конкурс проходить в один тур.

3. Конкурс проводиться за наступними номінаціями.

1) Фортепіано.

У даній номінації Конкурс проводиться за напрямками:

фортепіано соло;

фортепіанний ансамбль;

концертмейстер.

2) Ансамблі.

У даній номінації Конкурс проводиться за напрямками:

ансамблі гітаристів - малих форм (до 5 учасників); ансамблі народних інструментів - малих форм (до 5 учасників); ансамблі гітаристів - великих форм (від 6 учасників); ансамблі народних інструментів - великих форм (від 6 учасників).

У Конкурсі можуть взяти участь виконавці на національних струнно -щипкових та духових інструментах: гуслі, канклес, каннель, кантеле, кокле, китайський гучжен, мандоліна, казахська домбра, молдавський (румунський) флуер, армянський дудукта та інші національні інструменти.

4. Для участі у Конкурсі учасники подають Заявки за формою, що додається. Заявки приймаються на E-mail:karabits.debut@ukr.net з позначкою: «Конкурс «Карабиць-Дебют». До Заявки додаються:

  1. сканована копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) учасника Конкурсу у форматі jpg;
  2. сканована копія свідоцтва про народження або паспорта учасника Конкурсу у форматі jpg ;
  3. кольорове фото у форматі jpg (для учасників ансамблевих номінацій групове фото).

5. У разі надання учасником неповного переліку документів, встановлених пунктом 4 розділу ІІ цього Положення, він не допускається до участі у Конкурсі.

6. Організатори Конкурсу, враховуючи положення чинного законодавства, можуть здійснювати фото-, відеозйомку, аудіозапис конкурсних робіт з метою використання цих матеріалів для виготовлення інформаційно-рекламної продукції, відтворення її через засоби масової інформації.

IІІ. Учасники Конкурсу

1. Для участі у Конкурсі запрошуються учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (далі – ПСМНЗ), студенти закладів вищої освіти у галузі культури, викладачі шкіл естетичного виховання.

2. Вікова категорія учасників.

1) Вікові категорії для номінації «Фортепіано».

Напрямок «Фортепіано соло»:

перша категорія – 7 - 9 років;

друга категорія – 10 - 12 років;

третя категорія – 13 - 16 років.

Напрямок «Фортепіанний ансамбль»:

перша категорія – 7 - 12 років;

друга категорія –13 - 16 років.

Напрямок «Концертмейстер»:

перша категорія – 7 - 12 років;

друга категорія –13 - 16 років.

2) Вікові категорії для номінації «Ансамблі».

Для напрямків «Ансамблі гітаристів - малих форм», «Ансамблі народних інструментів - малих форм»:

перша категорія - діти до 13 років (включно);

друга категорія – 14 - 18 років (включно).

Для напрямків «Ансамблі гітаристів - великих форм», «Ансамблі народних інструментів - великих форм»:

перша категорія - діти до 13 років (включно);

друга категорія – 14 - 18 років (включно).

3. Вік учасників визначається станом на перший день початку Конкурсу та підтверджується копією свідоцтва про народження.

4. У номінації «Фортепіано» напрямку «Концертмейстер» учасникам конкурсу надається можливість обирати ілюстраторів за своїм бажанням.

У номінації «Ансамблі» напрямках «Ансамблі гітаристів - малих форм», «Ансамблі народних інструментів - малих форм», «Ансамблі гітаристів - великих форм», «Ансамблі народних інструментів - великих форм» у складі ансамблів дозволяється участь викладачів не більш 20 відсотків від загальної кількості учасників.

ІV. Програмні вимоги за номінаціями та критерії оцінки

  1. Конкурсний виступ учасників Конкурсу у кожній номінації здійснюється за репертуарною програмою конкурсу.

2. Програмні вимоги для номінації «Фортепіано».

Напрямок «Фортепіано соло» - дві різнохарактерні п’єси українських авторів або композиторів, що народилися в Україні, або авторів, чия діяльність пов’язана з Україною. Твори не обмежуються за стилями, жанрами та формами.

Виконання програми напамять є обовязковим.

Перша категорія – тривалість виступу до 10 хвилин;

друга категорія – тривалість виступу до 10 хвилин;

третя категорія - тривалість виступу до 15 хвилин.

Напрямок «Фортепіанний ансамбль» - дві різнохарактерні п’єси українських авторів або композиторів, що народилися в Україні, або авторів, чия діяльність пов’язана з Україною. Твори не обмежуються за стилями, жанрами та формами.

Виконання програми напам’ять є обов’язковим.

Перша категорія – тривалість виступу до 10 хвилин;

друга категорія – тривалість виступу до 10 хвилин.

Напрямок «Концертмейстер»:

перша категорія – два різнохарактерних твори українських авторів або композиторів, що народилися в Україні, або авторів, чия діяльність пов’язана з Україною. Тривалість виступу до 8 хвилин;

друга категорія – три різнохарактерних твори українських авторів або композиторів, що народилися в Україні, або авторів, чия діяльність пов’язана з Україною. Бажано виконувати два вокальних твори та один інструментальний Тривалість виступу - до 15 хвилин.

3. Програмні вимоги для номінації «Ансамблі».

Напрямок «Ансамблі гітаристів – малих форм», «Ансамблі народних інструментів - малих форм»:

перша категорія – твір українських композиторів або обробка українських народних пісень, танців, вільна програма до 10 хвилин. Для учасників з інших країн – твір композитора країни учасника;

друга категорія – твір українських композиторів або обробка українських народних пісень, танців, вільна програма до 15 хвилин. Для учасників з інших країн – твір композитора країни учасника.

Виконання програми напам’ять є обов’язковим.

«Ансамблі гітаристів- великих форм, ансамблі народних інструментів - великих форм»:

перша категорія – твір українських композиторів або обробка українських народних пісень, танців, вільна програма до 10 хвилин. Для учасників з інших країн – твір композитора країни учасника;

друга категорія – твір українських композиторів або обробка українських народних пісень, танців, вільна програма до 15 хвилин. Для учасників з інших країн – твір композитора країни учасника.

Виконання програми напам’ять не є обов’язковим.

4. Якщо твір виконується прем’єрно, необхідно додати нотний матеріал цього твору та короткі відомості про автора в електронному вигляді.

5. Оцінювання конкурсних програм членами журі здійснюється за стобальною шкалою.

При оцінюванні виступів конкурсантів враховуються наступні критерії:

рівень технічної досконалості виконання;

чистота інтонації, звуковидобування, володіння диханням, володіння штрихами, моторні характеристики;

виразність виконання (агогіка, динаміка, темп, ритм, фразування, інтонування тощо), дотримання стилістичних та жанрових особливостей виконуваного твору, вміння вибудувати форму твору, розкрити його образ, характер;

музикальність;

художня трактовка музичного твору;

переконливість виконавської інтерпретації; сценічна культура, артистизм;

репертуар (складність, оригінальність, відповідність віковим та індивідуальним особливостям учасника та програмним вимогам), сценічна культура.

творча індивідуальність;

драматургічна вибудованість.

4. Журі має право скорочувати виступи учасників Конкурсу.

5. Учасники Конкурсу повинні дотримуватися вимог цього Положення, норм і правил безпеки життя, правил поведінки в громадських місцях.

6. Учасники Конкурсу забезпечують особисту безпеку і збереження належних їм інструментів та речей, повинні дбайливо і відповідально ставитися до обладнання, наданого організаторами Конкурсу.

7. Всі організаційні питання учасники обговорюють заздалегідь з організаторами Конкурсу.

V. Організаційний комітет, робоча група та журі Конкурсу

1. У рік проведення Конкурсу утворюється Оргкомітет з питань організації та проведення Конкурсу (далі – Оргкомітет).

Персональний склад Оргкомітету у рік проведення Конкурсу затверджується відповідним наказом Управління. До складу Оргкомітету входять працівники Управління, працівники Школи та представники військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області (за згодою).

2. Основними завданнями Оргкомітету є:

вирішення організаційних та фінансових питань;

запрошення фахівців до складу журі Конкурсу;

інформування про терміни проведення та умови участі в Конкурсі;

прийом та розгляд заявок і документів для участі в Конкурсі;

підготовка сценарію проведення Конкурсу та друкованої продукції;

взаємодія з організаційних питань з членами журі та учасниками конкурсу;

інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.

4. Для оцінювання виконавської майстерності учасників Конкурсу та визначення переможців утворюється Журі Конкурсу, персональний склад якого затверджується відповідним наказом Управління.

До участі у роботі Журі запрошуються провідні фахівці, діячі культури і мистецтв Донецької області та України (за згодою).

Склад журі очолює голова.

5. Журі визначає та нагороджує лауреатів, дипломантів Конкурсу.Лауреати та дипломанти Конкурсу визначаються Журі відкритим голосуванням щодо кожної кандидатури окремо. Рішення Журі Конкурсу оформлюється протоколом.

VІ. Фінансове забезпечення та нагородження

  1. До кожної номінації Конкурсу передбачені наступні нагороди:

Диплом та звання лауреата Конкурсу І ступеню.

Диплом та звання лауреата Конкурсу ІІ ступеню.

Диплом та звання лауреата Конкурсу ІІІ ступеню.

Диплом та звання дипломанта Конкурсу.

Учасники Конкурсу, які не отримали звання, отримають грамоту
«За участь у Конкурсі».

Лауреатами Конкурсу І ступеню є учасники, які за результатом голосування журі набрали 91-100 балів.

Лауреатами Конкурсу ІІ ступеню є учасники, які за результатом голосування журі набрали 81-90 балів.

Лауреатами Конкурсу ІІІ ступеню є учасники, які за результатом голосування журі набрали 71-80 балів.

Дипломантами Конкурсу є учасники, які за результатом голосування журі набрали 61-70 та 50-60 балів.

  1. У разі виявлення високого рівня майстерності та оригінальності конкурсних роботи, за умови набрання найбільшої кількості балів за рішенням Журі може бути присуджено «Гран-прі» Конкурсу.
  1. Витрати на відрядження учасників Конкурсу та супроводжуючих осіб здійснюється за рахунок відряджуючих організацій.
  1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством.

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45