search

Порядок організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
13.09.2017  № 889
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2017 р.
за № 1226/31094

Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні міжнародних фестивалів народної творчості

Відповідно до підпункту 13 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, та з метою упорядкування організації і проведення в Україні культурно-мистецьких заходів з народної творчості НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації і проведення в Україні міжнародних фестивалів народної творчості (далі - Порядок), що додається.

2. Структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій протягом трьох місяців від дня державної реєстрації переглянути й привести у відповідність до Порядку програми фестивалів з народної творчості, яким надано статус міжнародних.

3. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр Є.М. Нищук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
13.09.2017 № 889
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 жовтня 2017 р.
за № 1226/31094

ПОРЯДОК
організації і проведення в Україні міжнародних фестивалів народної творчості

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає умови організації та проведення міжнародних фестивалів народної творчості в Україні.

2. Міжнародний фестиваль народної творчості проводиться з метою заохочення діалогу між культурами країн світу в інтересах взаємоповаги культур, сприяння збереженню і взаємозбагаченню народної творчості та фольклорної спадщини, розвитку аматорського мистецтва та популяризації самобутніх традицій народів світу.

3. Завданнями міжнародного фестивалю народної творчості (далі - міжнародний фестиваль) є:

презентація та популяризація культури й культурних традицій народів різних країн;

ознайомлення закордонних колективів країн - учасниць фестивалю з українською культурою, фольклорною спадщиною українського народу;

обмін досвідом роботи колективів, налагодження творчих та наукових контактів на взаємовигідних умовах;

пропаганда культурних набутків української діаспори, зміцнення культурних зв'язків з українцями іноземних держав;

забезпечення культурних обмінів у всьому світі в інтересах взаємоповаги культур світу.

4. До організації фестивалю залучаються підприємства, установи та організації усіх форм власності, статути (положення) яких передбачають провадження діяльності у сфері культури, громадські об’єднання, які провадять діяльність у сфері культури.

ІІ. Основні вимоги до проведення міжнародного фестивалю

1. Міжнародний фестиваль є відкритим для учасників з усіх країн та аматорських колективів України.

2. Міжнародний фестиваль повинен відповідати меті і завданням, зазначеним у пунктах 2, 3 розділу I цього Порядку, і бути некомерційним заходом.

3. Міжнародний фестиваль може мати постійне місце проведення або проводитись у різних адміністративно-територіальних одиницях України за наявності відповідної матеріально-технічної бази.

4. Фестиваль є міжнародним за умови участі у ньому не менше п'яти іноземних держав.

5. Тривалість міжнародного фестивалю не менше трьох днів.

6. Міжнародний фестиваль не повинен повторювати назви фестивалів, які вже існують в Україні та у країнах-учасницях.

7. У рамках міжнародного фестивалю передбачається проведення наукової частини (науково-практична конференція, круглий стіл, майстер-класи, творчі лабораторії та інші заходи відповідно до специфіки фестивалю).

8. Творчі вимоги до учасників, періодичність, місце та порядок проведення визначаються організаційним комітетом міжнародного фестивалю (далі - Оргкомітет).

9. Запрошення іноземним колективам надсилаються не пізніше ніж за 9 місяців до початку проведення міжнародного фестивалю.

10. За 6 місяців до початку проведення міжнародного фестивалю засновником визначаються організаційні умови його проведення, в яких передбачаються:

примірна кількість учасників;

розміщення, харчування (дотримання санітарно-гігієнічних умов, обов'язкове триразове харчування із сухим пайком у день від'їзду, медичне страхування);

забезпечення транспортом, послугами перекладача, гіда;

програма перебування (художня, екскурсійна, репетиційна);

технічні характеристики місць проведення виступів (розмір сцени, світлове та звукове обладнання, артистичні кімнати, технічні можливості для репетицій тощо);

фінансові питання;

графік приїзду/від'їзду учасників міжнародного фестивалю.

ІІІ. Організаційний комітет міжнародного фестивалю

1. Оргкомітет створюється для координації діяльності з питань підготовки і проведення міжнародного фестивалю.

2. Склад Оргкомітету затверджується організатором фестивалю.

3. До складу Оргкомітету входять представники організатора фестивалю, провідні діячі культури та мистецтва, науковці.

4. Оргкомітет:

розробляє та затверджує регламент проведення міжнародного фестивалю (далі - Регламент);

визначає місце та строки проведення міжнародного фестивалю;

формує склад журі (якщо міжнародний фестиваль є конкурсним);

створює режисерсько-постановчу групу міжнародного фестивалю;

формує склад дирекції міжнародного фестивалю (у разі потреби);

відбирає колективи для участі у фестивалі;

забезпечує організацію наукової частини міжнародного фестивалю;

забезпечує належні умови для перебування учасників, гостей фестивалю (медичне обслуговування, проживання в готелі, харчування, транспортне обслуговування);

затверджує емблему та рекламну продукцію міжнародного фестивалю;

організовує роботу прес-центру протягом проведення фестивалю;

сприяє в організації реклами на радіо, телебаченні, у пресі підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, які надали підтримку в організації та проведенні фестивалю;

координує проведення фестивальних заходів.

IV. Журі міжнародного фестивалю

1. Для забезпечення незалежного експертного оцінювання конкурсної програми міжнародного фестивалю створюється журі у складі не менше семи осіб.

2. Склад журі затверджується Оргкомітетом не пізніше ніж за два місяці до початку міжнародного фестивалю.

3. До складу журі входять провідні діячі культури і мистецтва, а також іноземні фахівці (в обов'язковому порядку із країн - учасниць фестивалю).

4. Із членами журі не пізніше ніж за два місяці, з іноземними членами журі не пізніше ніж за шість місяців до початку проведення міжнародного фестивалю укладається договір, в якому обумовлюються творчі, побутові, фінансові питання.

V. Конкурсна програма

1. Умови конкурсної програми визначаються Регламентом.

2. У Регламенті відображаються:

тема й мета конкурсної програми та вимоги до неї;

тривалість конкурсної програми;

критерії оцінки;

вікові та інші обмеження для учасників міжнародного фестивалю;

премії та нагороди;

строк подачі документів на участь у міжнародному фестивалі (конкурсній програмі);

потреба в представленні відео- та аудіоматеріалу, умови його використання;

вимоги до технічного забезпечення.

VI. Порядок надання фестивалю статусу міжнародного та його підтвердження

1. Фестивалю надається статус міжнародного Мінкультури за поданням Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у сфері культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Клопотання про присвоєння фестивалю статусу міжнародного подається організатором фестивалю не пізніше ніж за півроку до його проведення.

3. До клопотання додаються:

Регламент;

обґрунтування про необхідність проведення фестивалю;

погодження місцевих органів влади на проведення фестивалю на відповідній території;

кошторис фестивалю із зазначенням джерел фінансування;

матеріально-технічні умови забезпечення фестивалю.

4. Підтвердження статусу міжнародного здійснюється кожні п'ять років у визначеному порядку.

5. Перелік міжнародних фестивалів розміщується на офіційному веб-сайті Мінкультури.

VII. Фінансування фестивалю

Фінансове забезпечення міжнародного фестивалю здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством України.

Начальник управління
стратегічного планування
та розвитку


Є.В. Лавро

 

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45