search

Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями "Барви життя"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
і туризму України
26.05.2009 N 24

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 червня 2009 р.
за N 514/16530

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський фестиваль творчості
осіб з обмеженими фізичними
можливостями "Барви життя"

I. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями "Барви життя" (далі - Фестиваль) проводиться відповідно до Указу Президента України від 18.12.2007 N 1228 ( 1228/2007 ) "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 716 ( 716-2007-п ) "Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року".
Головною метою Фестивалю є сприяння процесу реабілітації і соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями засобами мистецтва.

1.2. Засновником Фестивалю є МКТ.
Організаторами Фестивалю є: МКТ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, установи (заклади), організації, підприємства культури.

1.3. Основні завдання Фестивалю:
залучення людей з обмеженими фізичними можливостями до занять з різних видів художньої творчості, літературного, музичного та театрального мистецтв;виявлення нових талантів, удосконалення професійної
майстерності інвалідів у різних видах мистецтва;всебічне вивчення проблем творчої діяльності інвалідів;
розширення творчих зв'язків людей з обмеженими фізичними можливостями з різних регіонів;обмін досвідом реабілітації та адаптації інвалідів у суспільстві;залучення провідних діячів культури і мистецтв, педагогів,
психологів, інших спеціалістів для надання творчої та методичної допомоги для занять інвалідів художньою творчістю, літературним, музичним та театральним мистецтвами;привернення уваги державних, громадських організацій та комерційних структур до проблем інвалідів.

II. Оргкомітети Фестивалю

2.1. Для проведення Фестивалю створюється Всеукраїнський організаційний комітет (далі - Всеукраїнський оргкомітет), до складу якого входять представники МКТ, громадських організацій, діячі культури і мистецтв.Персональний склад Всеукраїнського оргкомітету затверджується наказом МКТ.

2.2. Всеукраїнський оргкомітет є основним керівним органом Фестивалю, що:затверджує програму заключного етапу Фестивалю, дату і місце його проведення;координує співпрацю з регіонами з питань проведення Фестивалю;здійснює реалізацію усіх заходів з підготовки та проведення заключного етапу Фестивалю.

2.3. Для організації та проведення регіональних етапів Фестивалю в кожному регіоні створюються Регіональні організаційні комітети Фестивалю (далі - Регіональні оргкомітети). До складу Регіональних оргкомітетів можуть входити представники Міністерства культури і мистецтв Автономної Республіки Крим, Головного управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, управління культури і туризму обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, управління праці та соціального захисту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, громадських організацій, творчих спілок та діячі культури і мистецтв.Персональний склад Регіональних оргкомітетів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

2.4. Регіональні оргкомітети: визначають організаційні принципи, за якими відбуватиметься регіональний (відбірковий) етап Фестивалю; формують програми регіональних етапів Фестивалю; здійснюють організацію та проведення регіонального етапу Фестивалю; за підсумками регіонального етапу Фестивалю надають до 1
листопада поточного року Всеукраїнському оргкомітетові пропозиції для формування заключного етапу за видами мистецтв.

III. Види мистецтв та критерії оцінки

3.1. Фестиваль проводиться за такими видами мистецтв:
Музичне та театральне мистецтво: вокально-хоровий жанр; хореографічний жанр; театральне мистецтво; інструментальне виконання; авторська пісня. 

Художня творчість: образотворче мистецтво; декоративно-прикладне і народне мистецтво; скульптура; фото.

Літературне мистецтво: мала проза; поезія.
Кожна з номінацій передбачає одне призове місце.

3.2. Визначення переможців Фестивалю здійснюється за такими критеріями: виконавська майстерність;
професіоналізм; оригінальність; образність рішення; художня цінність.

IV. Порядок проведення Фестивалю

4.1. Учасниками Фестивалю можуть бути особи з обмеженими фізичними можливостями без вікових обмежень.У Фестивалі можуть брати участь окремі виконавці та колективи.

4.2. Фестиваль проводиться щороку в два етапи: 

I етап (регіональний) - проводиться в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до 1 жовтня.Районні, міські та обласні управління культури і туризму організовують на місцях конкурси з музичного та театрального, літературного мистецтв, художньої творчості.Регіональні оргкомітети визначають одного-трьох учасників у кожній номінації для участі у II етапі Фестивалю та подають відповідні пропозиції до Всеукраїнського оргкомітету.
II етап (Всеукраїнський) - заключний етап Фестивалю, який включає проведення гала-концерту в м. Києві та виставки творів мистецтв.

V. Нагороди Фестивалю

5.1. Всеукраїнський оргкомітет має право пропонувати МКТ кандидатури для відзначення відомчими нагородами і  відзнаками.

5.2. Виконавці та колективи, які стали переможцями у I етапі Фестивалю, отримують диплом учасника регіонального етапу Фестивалю.
Виконавці та колективи, які стали переможцями у II етапі Фестивалю, отримують диплом учасника Фестивалю.

5.3. За ініціативою державних установ і громадських об'єднань, благодійних фондів можуть встановлюватися заохочувальні премії, призи та інші відзнаки. Нагородження ними погоджується з Регіональним оргкомітетом (для конкурсів I етапу Фестивалю) або Всеукраїнським оргкомітетом (для конкурсів у рамках II етапу Фестивалю).

VI. Фінансування Фестивалю

6.1. Регіональний етап Фестивалю проводиться в кожному регіоні України за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.2. Проведення Всеукраїнського етапу Фестивалю здійснюється за рахунок видатків, передбачених МКТ в Державному бюджеті України на відповідний рік.

Начальник управління
стратегічного планування
соціокультурного розвитку
та регіональної політики
у сфері культури                                                                                                                Н.В.Жмака

 

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45