search

Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.06.2017  № 619

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2017 р. 
за № 900/30768

 

Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості

Відповідно до підпункту 13 та 42 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, з метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування сільського населення, привернення уваги державних органів влади до проблем культури села НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості, що додається.

2. Структурним підрозділам у сфері культури обласних державних адміністрацій сприяти проведенню огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості із залученням до його проведення управлінь освіти і науки, обласних міжгалузевих профспілок, працівників підприємств, установ та організацій (за їх згодою).

3. Управлінню стратегічного планування та розвитку (Лавро Є.В.) забезпечити:

починаючи з 2018 року, проведення II (заключного) етапу огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості та підбиття його підсумків;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і туризму України від 10 листопада 2009 року № 50 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2009 року за № 1161/17177.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
культури України 
30.06.2017 № 619

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
24 липня 2017 р. 
за № 900/30768

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський огляд-конкурс клубних закладів у сільській місцевості

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає механізм проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості (далі - Огляд-конкурс), який проводиться з метою вивчення, удосконалення та активізації діяльності клубних закладів у сільській місцевості, пошуку нових форм і методів культурного обслуговування населення, привернення уваги державних органів влади до проблем культури села.

2. Засновником Огляду-конкурсу є Міністерство культури.

3. Огляд-конкурс проводиться Мінкультури, структурними підрозділами у сфері культури обласних державних адміністрацій.

4. Основними завданнями Огляду конкурсу є:

поширення кращого досвіду роботи клубних закладів у сільській місцевості;

удосконалення культурного обслуговування населення клубними закладами у сільській місцевості;

залучення різновікових груп населення, зокрема талановитої сільської молоді, творчо-обдарованих дітей, до музичного, театрального, хореографічного, образотворчого мистецтва;

підвищення художнього рівня аматорських колективів клубних закладів у сільській місцевості;

підвищення престижу працівників клубних закладів у сільській місцевості;

сприяння підвищенню рівня кадрового забезпечення клубних закладів у сільській місцевості;

створення належних умов для розвитку усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної народної культури, творчих об'єднань та клубів за інтересами;

сприяння в реалізації нових культурно-мистецьких проектів, спрямованих на духовне відродження села з урахуванням традицій, звичаїв, обрядів, самобутності та особливостей територіальної громади.

5. В Огляді-конкурсі беруть участь усі клубні заклади сільської місцевості.

II. Оргкомітети та журі Огляду-конкурсу

1. Для організації та проведення Огляду-конкурсу створюється всеукраїнське журі, до складу якого входять представники Мінкультури, наукових установ, творчих спілок, профспілкових та громадських організацій (за згодою).

Персональний склад всеукраїнського журі Огляду-конкурсу затверджується наказом Мінкультури.

2. Всеукраїнське журі:

вивчає матеріали учасників Огляду-конкурсу;

визначає переможців заключного етапу Огляду-конкурсу.

3. Для організації та проведення регіональних етапів у кожному регіоні створюються регіональні організаційні комітети Огляду-конкурсу (далі - регіональні оргкомітети). До складу регіональних оргкомітетів можуть входити представники органів місцевого самоврядування, установ та закладів культури, сільськогосподарських підприємств, творчих спілок, міжгалузевих профспілок, засобів масової інформації (за згодою).

Персональний склад регіональних оргкомітетів затверджується наказами структурних підрозділів у сфері культури обласних державних адміністрацій.

4. Регіональний оргкомітет:

визначає порядок, умови та формує план проведення регіонального етапу Огляду-конкурсу;

вивчає матеріали, зазначені в пункті 2 розділу ІІІ цього Положення;

визначає переможців регіонального етапу Огляду-конкурсу.

5. За підсумками регіонального етапу Огляду-конкурсу регіональні оргкомітети подають всеукраїнському журі матеріали щодо переможця Огляду-конкурсу в адміністративно-територіальній одиниці.

Матеріали надсилаються на адресу Мінкультури: вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601.

III. Порядок організації та проведення Огляду-конкурсу

1. Для участі у регіональному Огляді-конкурсі клубний заклад готує матеріали про проведену протягом останніх 2-х років роботу за відповідними напрямами його діяльності:

організація культурно-дозвіллєвої роботи, зокрема для дітей та молоді;

розвиток матеріально-технічної бази клубного закладу;

впровадження нових культурно-творчих ініціатив, господарської самостійності;

реалізація сучасних творчих проектів;

розвиток усіх видів і жанрів аматорського мистецтва, традиційної культури, української обрядовості, народних промислів та ремесел.

Матеріали подаються до структурних підрозділів у сфері культури обласних державних адміністрацій до 01 серпня року, в якому проводиться захід.

2. Огляд-конкурс проводиться раз на два роки у два етапи:

I етап (регіональний) - в областях до 01 вересня року, у якому проводиться захід.

II етап (всеукраїнський) - (заключний) - вересень - листопад року, в якому проводиться захід, включає:

вивчення та узагальнення всеукраїнським журі матеріалів щодо переможців регіональних етапів;

визначення переможців заключного етапу Огляду-конкурсу;

проведення науково-практичної конференції за підсумками проведення Огляду-конкурсу.

IV. Критерії оцінювання

Критеріями оцінювання учасників Огляду-конкурсу є:

наявність у клубному закладі постійно діючих, кількість новоутворених творчих колективів за жанрами, клубних формувань, клубів за інтересами тощо;

різноманітність форм культурно-дозвіллєвої роботи;

рівень кадрового забезпечення (фахова освіта, творчий підхід до виконання функціональних обов'язків);

системність (програми, перспективні плани), новаторство та нетрадиційні форми діяльності клубного закладу;

участь клубних закладів у міжнародних, всеукраїнських, регіональних культурно-мистецьких заходах (творчих звітах, оглядах, конкурсах тощо);

стан матеріально-технічної бази клубного закладу;

взаємодія з навчальними та позашкільними навчальними закладами;

співпраця з громадськими організаціями, національно-культурними товариствами, культурологічними формуваннями і фондами тощо;

висвітлення практики і досвіду роботи закладу в засобах масової інформації.

V. Фінансування Огляду-конкурсу

1. Регіональний етап Огляду-конкурсу здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

2. Проведення конференції за підсумками Огляду-конкурсу здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених Мінкультури у Державному бюджеті України на відповідний рік.

VI. Підсумки та нагородження переможців Огляду-конкурсу

1. Для переможців встановлюються одне перше, два других, три третіх місця.

2. Рішення всеукраїнського журі оформлюється протоколом, який підписується головою (у разі відсутності голови - заступником голови), секретарем та членами всеукраїнського журі.

3. Списки переможців заключного етапу Огляду-конкурсу, які посіли перше, друге і третє місця, затверджуються наказом Мінкультури.

4. Нагородження переможців Огляду-конкурсу проводиться у листопаді з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

5. З ініціативи підприємств, установ, організацій та за погодженням з регіональними оргкомітетами можуть додатково встановлюватися заохочувальні премії, призи, інші відзнаки.

6. Переможцям вручаються дипломи і нагороди.

Начальник управління 
стратегічного планування 
та розвиткуЄ.В. Лавро

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 29.08.2017 — 2017 р., № 67, стор. 205, стаття 2028, код акту 86908/2017


Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45