search
Середа 19 листопада

Про внесення змін до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про здійснення державних закупівель", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою посилення контролю розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів та органами Державної казначейської служби України за взятими бюджетними зобов'язаннями та бюджетними фінансовими зобов'язаннями внесені зміни:
1. до Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року N 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за N 419/20732 (зі змінами), такі зміни:
1) у главі 2:
в абзаці третьому пункту 2.1 слово "державних" виключити;
в абзаці другому пункту 2.2 слова "за державні кошти" виключити;
в абзаці п'ятому пункту 2.3 після слів "крім захищених," доповнити" словами "та наданням кредитів з бюджету";
в абзаці сьомому пункту 2.9 слова "за державні кошти" замінити словами "відповідно до законодавства у сфері державних закупівель";
в абзаці першому пункту 2.13 слова "Не погашені" замінити словами "Не оплачені" та слова "не є кредиторською заборгованістю" замінити словами "були зареєстровані для здійснення попередньої оплати (виплати авансу)";
у пункті 2.14 слово "погашеними" замінити словом "оплаченими" та слово "погашатись" замінити словом "оплачені";
доповнити главу новим пунктом такого змісту:
"2.16. Щомісяця в останній робочий день місяця органи Казначейства надають розпорядникам бюджетних коштів виписки з рахунків, на яких обліковуються бюджетні зобов'язання та бюджетні фінансові зобов'язання, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.";
2) в абзаці другому пункту 5.2 глави 5 слова "можуть застосовуватися" замінити словом "застосовуються";
3) додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається;
4) в абзаці дванадцятому Порядку заповнення Реєстру бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів додатка 2 до цього Порядку слова "отримання Реєстру" замінити словами "реєстрації бюджетних";
5) доповнити Порядок новим додатком 3, що додається.
У зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 4. У тексті Порядку посилання на додаток 3 замінити посиланням на додаток 4;
6) у тексті Порядку, додатках 2, 4 до Порядку слово "погашення" замінити словом "оплата" у відповідних відмінках.

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45