search

Механізм проведення державної атестації псмнз

Державна атестація навчальних закладів проводиться один раз на десять років. У випадку створення нового навчального закладу, перепрофілювання (зміни типу) або реорганізації навчального закладу перша державна атестація навчального закладу проводиться не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років з дати державної реєстрації статуту (змін до статуту) навчального закладу в порядку, визначеному законодавством. Державна атестація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється відповідними місцевими органами управління освітою, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, що атестуються.
Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України «Про позашкільну освіту» державне управління позашкільною освітою здійснюють: центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти; центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти; інші центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають позашкільні навчальні заклади; органи місцевого самоврядування. 1. Орган, що здійснює державну атестацію навчальних закладів, розробляє і затверджує план проведення державної атестації, який доводиться до відома керівників навчальних закладів, не пізніше ніж за один календарний рік до початку проведення державної атестації. 2. Для проведення державної атестації конкретного навчального закладу орган, що її здійснює, створює атестаційну комісію з числа працівників цього органу, фахівців навчальних закладів (крім цього навчального закладу), установ освіти, підприємств, організацій та представників громадськості (профспілок, освітніх громадських організацій тощо) (за згодою) чисельністю не більше 15 осіб. Члени атестаційної комісії (крім членів атестаційної комісії - представників громадськості) повинні мати відповідну освіту, кваліфікацію, практичний досвід роботи у сфері освіти, володіти необхідними знаннями та навичками. Кількість представників громадськості у складі атестаційної комісії повинна становити не менше третини від її складу. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення атестаційної комісії приймаються колегіально, більшістю голосів. У разі якщо голоси розділилися порівну, вирішальний голос має голова атестаційної комісії. 3. Атестаційна комісія при проведенні атестаційної експертизи навчального закладу керується Порядком № 67 та робочою програмою, що складається нею і затверджується керівником відповідного органу, що проводить державну атестацію. 4. Робоча програма атестаційної експертизи доводиться до відома керівника навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації. 5. Атестаційна експертиза навчального закладу не може проводитись більше ніж 15 робочих днів. При цьому робота атестаційної комісії безпосередньо у навчальному закладі не може тривати більше ніж 5 робочих днів. 6. Атестаційна комісія після завершення атестаційної експертизи одночасно надає органу, що здійснює державну атестацію навчального закладу, та навчальному закладу аргументований висновок щодо результатів атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню. Рекомендації враховуються при проведенні перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. 7. Керівник навчального закладу може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку та рекомендацій до органу, який здійснює державну атестацію відповідного навчального закладу, не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій атестаційної комісії. 8. На підставі висновку, рекомендацій та заперечень (за наявності) не раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій орган, який здійснює державну атестацію, за результатами державної атестації у межах своїх повноважень визначає відповідність освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, державним стандартам певного освітнього рівня та приймає рішення про визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке оформлюється відповідним наказом. 9. Рішення органу, що здійснює державну атестацію, про результати державної атестації невідкладно доводяться до відома керівника навчального закладу. Результати державної атестації навчальних закладів оприлюднюються у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах органу, що здійснює державну атестацію, та навчального закладу. 10. Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, який здійснює державну атестацію, визначає дату проведення повторної державної атестації (не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох календарних років). При повторній державній атестації атестаційна експертиза проводиться атестаційною комісією у новому складі. 11. Визнання за результатами повторної державної атестації навчального закладу державної або комунальної форм власності неатестованим є підставою для прийняття уповноваженим органом рішення щодо: 1) створення, реорганізації або перепрофілювання (зміни типу) навчального закладу відповідно до законодавства; 2) ліквідації навчального закладу відповідно до законодавства.

Запорізький Обласний методичний центр культури і мистецтваНаші кнопки для розміщення на Ваших ресурсах.

Для обміну кнопками звертайтесь через "Зворотній зв'язок" нижче.

Запорізький Колорит

Поштова адреса:

69095, Україна, Запоріжжя, пр. Соборний, 152 (див. на мапі )

 

Час роботи:

Пн. - Чт. з 8:00 до 17:00, Пт. з 8:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45