Версія для друку

Положення про зональні методичні об"єднання шкіл естетичного виховання

ПОЛОЖЕННЯ

про зональні методичні об'єднання початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

 1. Загальні положення.

  1. Зональні методичні об'єднання створені за ініціативою обласної ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів з метою узагальнення педагогічного досвіду, вирішення питань, пов'язаних з організацією методичної роботи навчальних закладів, встановлення творчих контактів.

  2. У своїй роботі методичні об'єднання керуються Законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, основами Законодавства України про культуру, Положенням про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і туризму України, Постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, що регламентують діяльність позашкільних навчальних закладів та цим Положенням.

 1. Основні завдання та функції.

2.1.Основними завданнями об'єднань є:

 • розробка пропозицій для подальшого удосконалення системи естетичного виховання дітей;

 • узагальнення та розповсюдження передового досвіду викладачів;

 • удосконалення організації навчально – виховного процесу та адміністративно – господарської діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

 • сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників;

 • сприяння відродженню, збереженню багатонаціональних культурних традицій України, області, районів;

 • інформаційно - методичне забезпечення навчальних закладів з питань діяльності.

2.2. Функції методичних об'єднань:

 • запроваджувати у навчальний процес прогресивні методики викладання шляхом надання інформації про досвід роботи кращих викладачів;

 • здійснювати заходи по підвищенню професійної майстерності учнів та викладачів,

 • вносити пропозиції до складання навчальних планів, програм, та рекомендувати методичні матеріали для розповсюдження;

 • забезпечувати проведення відбіркових турів на міжнародні, всеукраїнські, обласні конкурси, фестивалі, виставки, творчі звіти;

 • вести необхідну документацію: плани, протоколи, журнали реєстрації слухачів.

 1. Організація діяльності зональних методичних об'єднань.

  1. Робота методичних об'єднань здійснюється за планом, який надається щорічно до 1 вересня в обласний методичний центр культури і мистецтва, виходячи із загальнодержавних і регіональних завдань розвитку культури України, затверджується на засіданні зонального методичного об'єднання.

  2. Зведений план методичних об'єднань координується та контролюється методичним кабінетом початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів Обласного методичного центру культури і мистецтва.

В плани роботи включаються основні заходи, спрямовані на організаційно – методичне, інформаційно – довідкове, консультаційне та координаційне забезпечення діяльності навчальних закладів.

  1. Звіт про роботу зональних об'єднань надавати один раз на рік обласному методичному центру культури і мистецтва.

 1. Права зональних методичних об'єднань.

  1. Залучати спеціалістів вищих навчальних закладів І-ІІ та ІІІ – ІV рівнів акредитації для участі у проведенні відкритих академконцертів, майстер – класів, рецензування розробок методичних матеріалів.

  2. Встановлювати контакти з іншими методичними центрами, організовувати обмін репертуарним та методичним матеріалом.

  3. Вносити пропозиції щодо удосконалення навчально — методичної роботимережі навчальних закладів, рекомендувати прогресивні форми господарювання.

  4. Надавати допомогу молодим фахівцям.

 1. Структура методичних об'єднань:

  1. Зональне методичне об'єднання очолює голова, заступник голови, секретар, яких обирають на засіданні методичного об'єднання з числа найбільш кваліфікованих та досвідчених директорів, заступників директорів, провідних фахівців.